Anàlisis veterinàries a Girona

El nostre especialista en anàlisis veterinàries a Girona

El nostre laboratori d’anàlisis veterinàries a Girona, Cassà de la Selva, disposa d’aparells per fer anàlisis bioquímiques, hemogrames, detecció de triquina pel mètode de digestió, múltiples kits per a la detecció de malalties com Leishmaniosi, FELV/FIV, Gyardia, parvo/corona, pancreatitis, …

També disposem de l’exclusiva a l’Estat espanyol del sistema CLONE de congelació de semen caní.

Tècniques analítiques veterinàries que realitzem a Casssà de la Selva, Girona

Al laboratori Clinican, podem realitzar la major part de tècniques analítiques necessàries per a fer un bon diagnòstic del que li passa al vostre animal de companyia, podent fer al matyeix moment de la visita, hemogrames complerts, controls bioquímics del sèrum sanguini per determinar els paràmetres de cada indicador a l’instant , controls de progesterona, essent laboratori de referencia per a molts criadors de l’àrea de catalunya que ens envien les mostres de sang per analitzar, i així poder determinar el miollor moment de la monta o inseminació, determinacions per serologies de malalties com la leishmaniosi, coronavirus, parvovirosi, paràsits hemàtics, FELV FIV felines, etc

Vàrem ser la primera clínica de les comarques gironines en implanmtar la tècnica de la digestió artificial, per a la detecció de triquina en mostres de carn de porc senglar i domèstic, fent un gran avanç i un augment considerabkle de la sensibilitat en la detecció de casos d’aquesta patologia.

A la vegada tenim servei de microscopia amb tincions específiques per a la detecció del moment del zel de les gosses, i de l’estat dels espermatozoos dels mascles, podent observar alteracions acrosómiques que poden produir infertilitat en els mascles.

Demana cita amb el nostre servei d’anàlisis veterinàries a Girona