Diagnòstic veterinari per la imatge a Girona

El nostre especialista en diagnòstic per la imatge a Girona efectuant una prova

Per a un bon diagnòstic cal un bon ull clínic, a la vegada que un seguit d’aparells que ens permetin d’ arribar allà on l’ull no pot fer-ho.

Per aquest motiu, els nostres especialistes en diagnòstic per imatge veterinari a Girona, Cassà de la Selva, disposen de LABORATORI, RX, ENDOSCÒPIA, OFTALMOSCÒPIA, ELECTROCARDIOGRAFIA, ECOGRAFIA DOPPLER COLOR, …

Equipament per al diagnòstic per imatge veterinari a Cassá de la Selva, Girona

A Clinican, diosposem d’una sala dedicada al diagnòstic per la imatge, on podem realitzar radiografies digitalitzades, ecografies, eco doplers i alktres tècniques que ens permeten arribar a un bon diagnòstic.

L’equip de raigs X digital, permet visualitzar a l’instant les imatges radiogràfiques amb una qualitat i precisió com mai s’havien vsit, podent ampliar al detall qualsevol part que ens sembli, sense la necessitat d’haver de processar les radiografies ni la utiolització de substàncies perilloses per a les persones i pel medi ambient. La sala d’imatge, es troba protegida amb parets plomades, està completament identificada i amb llums indicadors de que s’està treballant a dins, i a més, estan revisades anualment per la UTPR oficial, la qual garantitza la seva seguretat

Disposem també d’un servei d’ecografia d’alta resolució, amb un modern equip dotat de sondes i personal expert, que permeten obrtenir una molt bona imatge per a un bon diagnòstic , tant sigui de gestació, com de la  recerca d’alguna patologia en un òrgan concret.

Demana cita amb el nostre servei de diagnòstic veterinari per la imatge a Girona